Day: March 15, 2021

รับออกแบบตกแต่งคอนโด

การออกแบบลวงตาสามารถช่วยในการลดความรู้สึกคับแคบการออกแบบลวงตาสามารถช่วยในการลดความรู้สึกคับแคบ

ผู้อยู่อาศัยในคอนโดขนาดเล็กมักเกิดความรู้สึกอึดอัดและคับแคบ จึงพยายามที่จะต้องปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของที่พักอาศัย เพื่อให้สามารถอยู่อาศัยได้อย่างเหมาะสม การออกแบบลวงตาถือเป็นวิธีการหนึ่งที่อาจช่วยในการลดความรู้สึกคับแคบได้ โดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต การออกแบบลวงตา (Visual Illusion) คืออะไร โดยส่วนมากการสร้างภาพลวงตาในงานศิลปะจะถูกเรียกว่าเป็นศิลปะแนว Op Art (อ็อพ อาร์ต) หรือ ศิลปะลวงตา เป็นชื่อที่ย่อมาจากคำว่า อ็อพติเคิล อาร์ต (Optical Art) บางทีก็มีการเรียกว่า เรทินัล อาร์ต (Retinal Art) ซึ่งหมายถึงศิลปะที่เกี่ยวกับสายตาและการมองนั่นเอง ศิลปะ Op Art